Poslovni uvjeti

Obrasci za preuzimanjeObrazac za povlačenje iz ugovora | Obrazac za zamjenu robe

Preći  na prijavu reklamacije online >>>


Dobrodošli na stranice tvrtke IRISIMO. U slučaju da pregledavate i koristite ovu web stranicu, pristajete na pridržavanje sljedećih uvjeta i načina korištenja. Odredbe i uvjeti navedeni u nastavku ovog teksta zajedno s primjenjivim pravilima o zaštiti privatnosti, uređuju odnos između tvrtke IRISIMO s. r. o. i vas. Ako se ne slažete s nekim stavovima ovih Uvjeta, nemojte, molimo Vas, koristiti našu web stranicu. 

 Internet sjedištem IRISIMO upravlja tvrtka IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, Slovakia, PDV ID: SK2023439979. Na svim stranicama interneta predstavljamo pojmove "naša", "nas" i "mi" tvrtka IRISIMO s. r. o. Stranice na kojima se trenutno nalazite, uključujući sve prezentirane informacije, alate i usluge koje nudi ova web stranica, na raspolaganju su Vam ako pristanete na uvjete, obavijesti i pravila koje sadrže. Istovremeno se slažete da ćete posjećivanjem tih stranica i kupnjom bilo kojeg ponuđenog proizvoda obvezati se na pridržavanje važećih uvjeta i odredbi, uključujući i dodatne ugovore i uvjete. Navedeni uvjeti primjenjuju se bez iznimke svim posjetiteljima i korisnicima ovih internet stranica (kao što su kupci, prodavači, trgovci ili kreatori sadržaja tih stranica). Molimo da pažljivo pročitate navedene uvjete prije nego što počnete koristiti naše usluge. Uvjeti i odredbe odnose se na trenutačno stanje web stranice IRISIMO kao i na dodatna proširenja i funkcije u budućnosti. Uvjeti pružanja usluge mogu se promijeniti, a prije svake uporabe ove web stranice morate biti sigurni da ste upoznati s trenutačnom verzijom. Tvrtka IRISIMO s. r. o. zadržava pravo do izmjene, promjene i dopune bilo koje točke uvjeta ugovora prema vlastitim odlukama i potrebama.


1. Uvjeti prodaje preko interneta - on-line

Korištenjem ove web stranice prihvaćate uvjete i odredbe te izjavljujete da ste odrasla osoba u Vašoj zemlji i mjestu prebivališta, te da pristajete i na korištenje od strane maloljetnika za koje odgovarate. Roba i usluge koje se nude na ovim Internet stranicama ne smiju se koristiti za bilo kakvu nezakonitu radnju ili u neovlaštene svrhe koje bi kršile važeće zakone u Vašoj zemlji uključujući i autorska prava. Neophodno je osigurati sigurnost korištenja i osigurati da ne možete prenijeti računalne viruse, zlonamjerni softver ili druge opasne i destruktivne šifre iz vašeg računala. U slučaju da netko znajući i ne znajući krši ove uvjete, ovlašteni smo mu spriječiti pristup našim uslugama.


2. Opći uvjeti

Bezuvjetno zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično ne pružamo naše usluge. Informacije koje dajete našoj tvrtki, osim podataka o kreditnoj kartici, mogu se prenijeti u nešifriranom obliku preko mreža različitih tipologija ovisno od zahtjeva tih mreža. Informacije s podacima o kreditnim karticama uvijek su šifrirane. Korištenjem web stranice IRISIMO suglasni ste da ni u kojem slučaju nećete moći prodati kupljenu robu ili usluge za profit, te da nećete kopirati, reproducirati niti duplicirati ili objavljivati sadržaj bez našeg prethodnog pismenog pristanka.


3. Ispravnost i potpunost objavljenih podataka

Tvrtka IRISIMO s. r. o. nije odgovorna za točnost, potpunost i pravovremenost objavljenih informacija. Tekstualni i slikovni materijali koje sadrži naša web stranica, informativne su prirode i bez prethodnog dogovora ili usporedbe s točnijim, cjelovitijim i usklađenim izvorima ne mogu biti osnova za donošenje odluka. Pregledavajući i upotrebljavajući našu web stranicu, preuzimate odgovornost za praćenje promjena sadržaja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka, ali ovo pravo nije naša odgovornost.


4. Proizvodi

Izabrani proizvodi mogu biti na raspolaganju samo preko on-line prodaje. Za ove proizvode i usluge, čija količina može biti ograničena brojem ili vremenom, kupac podliježe uvjetima koji se primjenjuju na vraćanje robe. Usprkos naporima koje smo posvetili da bismo izdvojili izgled i boje robe koju nudimo, ne možemo jamčiti ispravan prikaz boja na svim vrstama i tipovima prikazanih uređaja. Opisi, karakteristike i parametri ponuđenih servisnih proizvoda mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Zadržavamo pravo povlačenja bilo kojeg proizvoda u bilo kojem trenutku.

Kao prodavači ne prihvaćamo odgovornost da će kupljena roba ili usluga zadovoljiti Vaša očekivanja. U specifičnim i pojedinačnim slučajevima možemo ograničiti količinu proizvoda i ne isporučiti ih u određene zemlje ili regije.


5. Netočnosti i nepravilne informacije

U rijetkim slučajevima web stranica IRISIMO može sadržavati informacije o cijeni, dostupnosti, karakteristikama robe ili troškovima dostave koje sadrže netočnosti, pogreške u tekstu ili nepotpune informacije. Zadržavamo pravo izmjene, nadopune ili ažuriranja ovih podataka u bilo kojem trenutku. U slučaju da su te informacije prouzročile varljiv dojam na osnovu kojeg je bila kreirana narudžba, zadržavamo pravo otkazati narudžbu bez ikakvog razloga. Nismo obvezni urediti, ažurirati i nadopunjavati podatke objavljene na web stranici, uključujući cijene i naknade, osim ako to propisuje zakon. 


6. Naplata i točnost podataka

Zadržavamo pravo odbiti ili promijeniti svaku zaprimljenu narudžbu. Za odbijanje i izmjenu narudžbe imamo prema vlastitom nahođenju pravo pristupa, prije svega, u slučaju prekomjerne količine naručenih proizvoda ili u slučaju sumnje glede narudžbe prodavača i distributera. Ograničenja mogu uključivati narudžbe s istog računa kupca, registrirane iste kreditne kartice, adrese za isporuku ili fakturiranje odnosno istog telefonskog broja.  Na temelju navedenog suglasni ste da ćete na svom korisničkom računu pružiti istinite, točne i potpune podatke uključujući i ažurirane podatke o kreditnoj kartici kako bi se bez odlaganja izvršila transakcija u vezi s Vašom narudžbom.


7. Osobni podaci i zaštita osobnih podataka
7.1. Stranke su suglasne da je kupac u svrhu urednog obavljanja i dostave narudžbe, ako je fizička osoba, dužan obavijestiti Prodavatelja o njegovom imenu, stalnoj        adresi, uključujući poštanski broj-PSČ, broj telefona i e- adresu.

7.2. Ugovorne strane se slažu da u svrhu  urednog obavljanja i dostave narudžbe i u slučaju, ako je pravnička osoba, dužan obavijestiti provjeriti i promijeniti pružene    osobne podatke, kao i prodavatelju saopćiti poslovni naziv,  adresu sjedišta, uključujući poštanski broj-PSČ, identifikacijski broj tvrtke-ID, PDV ID (ako je dodijeljen), telefonski broj i e-adresu.

7.3. Kupci koji se registrirali u online trgovini može pregledati i mijenjati osobne podatke koje je unio u bilo kojem trenutku i poništiti registraciju nakon što se prijavi na web stranicu e-trgovine na https://www.irisimo.hr/account/profile, tako da ispuni obrazac  "Zahtjev za brisanje digitalnog zapisa".

7.4. Prodavatelj ovime obavještava kupca da, u smislu čl. 6. (1) (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeće (EU) 2016/679 iz  27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se ukida Direktiva 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljem tekstu samo „Uredba“) prodavatelj kao operater informacijskog sustava obradit će osobne podatke kupca bez suglasnosti dotične osobe  budući da je subjekt podataka uključen u postupak uzajamnih odnosa koje proizlaze od ugovora o budućem ugovoru i za kupca je to neophodno u vezi ispunjavanja ovog kupoprodajnog ugovora, u kojem je kupac kao jedna od stranka ugovornice.

7.5. U smislu čl. 6 ods. 1 bod. f) Uredbe prodavatelj može prilikom isporuke naručene robe, odnosno usluge kupcu, na temelju legitimnog interesa obrađivati osobne podatke kupca  i za potrebe izravnog marketinga i slanje na e-mail adresu kupca o novim proizvodima, popustima i akcijama na ponuđenoj robi, uslugama.

7.6. Prodavatelj se obvezuje da će tretirati i pohranjivati osobne podatke kupca u skladu s važećim zakonima Slovačke.

7.7. Prodavatelj izjavljuje da, u skladu s čl. 5. stav1 slovo a) i b) Uredbe, osobni podaci kupca bit će stečeni samo za svrhu navedenu u ovim poslovnim uvjetima trgovine i uvjetima reklamacijskog postupka.

7.8. Prodavatelj izjavljuje da će, za druge svrhe osim onih navedenih u ovim poslovnim i reklamacijskim uvjetima, uvijek će postizati osobne podatke kupca isključivo na odgovarajućem pravnu osnovu, uz istodobno osiguranje da se takvi osobni podaci obrađuju i koriste isključivo na način koji je u skladu sa svrhom za koji su prikupljeni i neće ih povezati s osobnim podacima koji su dobiveni za drugu svrhu ili u svrhu ispunjenja kupoprodajnog ugovora.

7.9. Prije slanja narudžbe, od Kupca će se zatražiti da potvrdi  narudžbu tako da označi polja,  prije slanja narudžbe koju mu je Prodavatelj prenio na dovoljno, razumljiv i nepogrešiv način:
(a) vlastite identifikacijske podatke kako je navedeno u točkama 1 ovih uvjeti poslovanja i reklamacija koji pokazuju identitet prodavatelja,
(b) podaci o kontaktu prodavatelja, odgovorna osoba prodavatelja,
(c) svrhu obrade osobnih podataka kao što je sklapanje ugovora o kupnji između prodavatelja i kupca te pravni temelj za obradu osobnih podataka,
(d) kupac je dužan pružiti potrebne osobne podatke u svrhu sklapanja ugovora o kupoprodaji i pravilnog opremanja i dostave narudžbe,
(e) gdje se obrada temelji na čl. 6. stavu 1 slovo f) Uredba kojom se legitimni interesi trgovca provode putem izravnog marketinga,
(f) identifikacijske podatke treće strane, odnosno tvrtku koja isporučuje naručenu robu kupcu, identifikacijske podatke ostalih primatelja ili kategorija primatelja osobnih podataka ako postoje,
g) razdoblje zadržavanja osobnih podataka, kriterije za njegovo određivanje,

7.10. Prodavatelj izjavljuje da će obrađivati osobne podatke u skladu s dobrim moralom i djelovati na način koji nije u suprotnosti s ovim pravilima i neće zaobići Uredbu ili bilo koji drugi općenito obvezujući pravni propis.

7.11. Prodavatelj će, sukladno Uredbi, pružiti kupcu čije podatke obrađuje sljedeće informacije:
(a) identitet i kontakt podatke prodavatelja i, gdje je to prikladno predstavnika prodavatelja,
(b) podatke o kontaktu odgovorne osobe,
(c) svrhe obrade za koje se utvrđuju osobni podaci, kao i pravni temelj obrade,
(d) gdje se obrada temelji na čl. 6 ods. 1 bod. f) legitimne interese koje provodi prodavatelj ili treća strana,
(e) kategorija primatelja ili kategorija primatelja osobnih podataka, ako ih ima,
(f) gdje je relevantno, informacije da prodavatelj namjerava prenijeti osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju,
(g) razdoblje zadržavanja osobnih podataka, kriterije za njegovo određivanje,
(h) podatke o postojanju prava da od prodavatelja zatraži pristup njegovim osobnim podacima i pravo na otklanjanje ili brisanje ili ograničavanje obrade ili prava prigovora na obradbu, kao i prava prenosivosti podataka,
(i) pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu,
(j) podatke o tome je li pružanje osobnih podataka pravni ili ugovorni zahtjev ili zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora, da li je kupac dužan pružati osobne podatke i moguće posljedice toga što ne pružanje takvih podataka,
(k) postojanje automatskog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Kupac ima pravo dobiti od prodavatelja kopiju osobnih podataka koji se obrađuju i ima pravo dobiti sve gore navedene podatke. Za sve daljnje kopije koje zahtijeva kupac, prodavatelj može naplatiti naknadu koja odgovara administrativnom trošku izrade kopije

7.12. Ako Kupac u pisanom ili elektronskom obliku iskoristi svoje pravo iz stavka 7.11, a sadržaj njegove prijave ukazuje da ostvaruje svoje pravo iz stavka 7.11, smatra se da je zahtjev podnesen u skladu s ovom Uredbom.

7.13. Kupac ima pravo da prodavatelj prigovori obradi svojih osobnih podataka, za koje smatra da će biti obrađeni u svrhu izravnog marketinga, uključujući profiliranje u onoj mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se kupac protivi takvoj obradi, prodavatelj prestaje obradivati osobne podatke u svrhu izravnog marketinga od datuma primitka takvog prigovora  prodavatelju, a osobni podaci dotičnog kupca više se ne mogu obrađivati u takve svrhe.

7.14. Ako kupac sumnja da se njegovi osobni podaci obrađuju nezakonito, može podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka Slovačke Republike. Ako kupac nema punu pravnu sposobnost, njegova prava može ostvariti zakonski zastupnik.

7.15. Prodavatelj će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao kupcu sve informacije navedene u točki 7.11 u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, jasno i jednostavno formulirane. Prodavatelj je dužan dostaviti podatke elektroničkim putem ili u skladu s Uredbom na druge načine dogovorene s kupcem.

7.16. Informacije o mjerama poduzetim na zahtjev kupca -prodavatelj će pružiti kupcu bez nepotrebnog kašnjenja, u svakom slučaju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

7.17. Prodavatelj ovim putem obavještava kupca da se, kao rezultat izvršenja ugovora, smatra da će osobni podaci kupca biti predani i stavljeni na raspolaganje sljedećim trećim stranama, odnosno krugu primatelja:
Računovodstvo i plate - Diana Odorčáková -ÚČTOVNÍCTVO, Janovčíka 625, 03495 Likavka, ID: 45306966
Pružatelj e-shop aplikacije - Elicase, s.r.o., M.Koperníka 22, 91701 Trnava, ID: 46863524
Prijevoznik: OVERSEAS TRADE CO LTD D.O.O., ZASTAVNICE 38 A, HRVATSKI LESKOVAC, 10257 BREZOVICA, ID: 1947280555; DHL Expres (Slovakia) spol. s r.o., Letisko M.R.Štefánika, 82001 Bratisalva, IČO: 31342876


8. Cijene i usluge

Bez prethodnog upozorenja, imamo pravo prilagoditi cijene ponuđenih proizvoda. Zadržavamo pravo na izmjenu cijena i usluga u svakom trenutku. Ne odgovaramo za kupca ili za treću stranu kao ni za promjenu cijena, obustavu usluge ili ograničenje ponude.


9. Ocjene, komentari, bilješke

Zadržavamo pravo na izmjenu, uklanjanje, kopiranje, objavljivanje i korištenje tekstova i drugih materijala u bilo kojem obliku i mediju na našim stranicama i to u obliku komentara, ocjena proizvoda, povratnih informacija ili pitanja i odgovora. Prema potrebi zadržavamo pravo ne odgovarati ni slati naknadu za bilo koje komentare naših kupaca. Zadržavamo pravo ali ne i dužnost pratiti, uređivati ili uklanjati sadržaj koji bi bio u suprotnosti s dobrim moralom, zakonom ili kršenjem intelektualnog vlasništva treće strane uključujući i zaštitne znakove, privatnost, osobnost, autorska prava i imovinska prava. Prije nego što dodate bilo koji sadržaj na našu stranicu, slažete se da isti neće sadržavati nezakonite, zlonamjerne, uvredljive, opscene, klevetničke i druge materijale koji nisu u skladu s dobrim moralom i koji ugrožavaju funkcioniranje stranice i pružanje usluga. Prilikom davanja komentara i komuniciranja s nama, u obvezi ste navesti postojeću i korištenu adresu vaše e-pošte. Ne odgovaramo za komentare i druge podatke objavljene na web stranicama irisimo.hr od strane trećih osoba.


10. Zabranjena uporaba

Web stranice i sadržaj istih podložni su zabrani nezakonite uporabe uz zabrane navedene u Uvjetima pružanja usluge. Kršenje međunarodnih, saveznih ili državnih propisa i uredbi te kršenje prava intelektualnog vlasništva odnosno prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Sadržaj ili stranice ne smiju biti sredstvo uznemiravanja, vrijeđanja, oštećivanja, klevetanja, diskriminiranja na temelju spola, rase, podrijetla, starosti ili invaliditeta. Zabranjeno je, također, koristiti i podatke kao korisnika informacija prilikom prijenosa virusa, neželjene pošte ili drugog zlonamjernog softvera radi oštećenja ili ograničavanja usluga, prikupljanja informacija o našim kupcima, uništavanja elemenata sigurnosti ili bilo koja povezivanja sa stranicama za namjerno vršenje prijevarnih transakcija. U slučaju da netko znajući i ne znajući krši ove uvjete, ovlašteni smo mu spriječiti pristup našim uslugama.


11. Raskid ugovora

Uvjeti i odredbe važe sve dok jedna od ugovornih strana ne raskine ugovor. Raskid ugovora od strane kupca može se izvršiti u bilo koje vrijeme na osnovu pismene obavijesti prodavatelju o raskidu ugovora ili zabranom korištenja naših web stranica. Obveze ugovornih strana koje su nastale prije datuma raskida ugovora ostaju valjane u svim pravnim svrhama. U slučaju da smatramo ili sumnjamo da je kupac prekršio uvjete ugovora, zadržavamo pravo raskinuti ugovor bez prethodne najave, a korisnik ostaje odgovoran za sve nepodmirene iznose koji su bili na snazi do datuma prestanka ugovora.

Nepoštivanje ili provođenje bilo kakvih prava odnosno osiguranje ugovornih uvjeta nije znak odustajanja od tog prava. Uvjeti i odredbe ovog ugovora znače potpuno razumijevanje sporazuma i dogovora između ugovornih strana, te je isti nadređen dokument svim prethodnim ili sadašnjim dogovorima i ugovorima, prijedlozima i obavijestima, u pisanom ili usmenom obliku. Svaka nejasnoća u tumačenju ugovornih uvjeta ne može se protumačiti protiv tužitelja.

Navedeni ugovorni uvjeti i svi posebni ugovori vezani uz pružanje usluga uređuju se i tumače u skladu sa zakonima Slovačke Republike.

Za sva pitanja o uvjetima pružanja usluga molimo kontaktirajte našu tvrtku na sljedeću e-mail adresu: info@irisimo.hr