PRODULJENO JAMSTVO

Kupnja satova na adresi www.irisimo.hr u vrijednosti iznad 730,00 kn dobivate automatski i BESPLATNO produženje jamstva za 12 mjeseci.

Opći uvjeti i odredbe proširenog jamstva:

1. Produljeno jamstvo:
- na kupljeni sat je ova usluga osigurana 12 mjeseci nakon isteka zakonski definiranog 24-mjesečnog jamstvenog roka
- služi za besplatni popravak satova koje zbog greške u proizvodnji ili zbog greške materijala su postale nefunkcionalne
- Produljeno jamstvo koje premašuje zakonom propisani jamstveni rok pruža isključivo tvrtka IRISIMO s. r. o. i ne pruža ga proizvođač.

2. Prodavatelj:
- IRISIMO s. r. o. sa sjedištem u Bystrická cesta 5633/16A, Ružomberok 034 01, IČO: 46569014, upisano u Trgovački registar Okružnog suda Žilina, Odjeljak: Sro (d.o.o.), Umetak broj: 56258/L

3. Kupac:
- fizička ili pravna osoba koja kupuje satove na  www.irisimo.hr

4. Uvjeti primjene:
- produženo jamstvo može se primijeniti samo ako je sat korišten u skladu s uputama za uporabu i na način koji je u skladu s uobičajenom uporabom satova
- služba Produljeno jamstvo ne odnosi se na trošenje (habanje) satova uzrokovano normalnom uporabom, osobito na: trošenje stakla, kućišta, narukvice ili remena. Produljeno jamstvo ne vrijedi za potrošnju baterije kada se koristi u vašem satu.
- usluga produženog jamstva ne može se koristiti ako je sat popravljen ili obrađen drugim od  ovlaštenih servisera ili druge neprofesionalne intervencije
- produženo jamstvo ne može se primijeniti u slučaju kvarova nastalih kod požara i prirodnim katastrofama
- cijena ručnih satova je više od 730,00 kn
- satovi su kupljeni u online trgovini www.IRISIMO.hr

5. Način obavljanja Produženog jamstva:
- prodavatelj osigurava na svoj trošak i bez nepotrebnog odgađanja uklanjanja kvara
- ako prodavatelj ili ovlašteni serviser  utvrdi da proizvod nije moguće popraviti, kupac ima pravo na zamjenu robe ili ima pravo na drugu kupnju sa popustom od 100% cijene ranije kupljenih ručnih satova (prodavatelj izda bon za popust)
- Prošireno jamstvo produljeno je za vreme, u kojem je sat popravljan

6. Valjanost i prestanak produženog jamstva
- zamjenom ručnog sata ili izdavanjem bona za popust u iznosu 100% od cijene ranije kupljenog ručnog sata,  produženo jamstvo istječe i kupac automatski dobiva prošireno jamstvo za novi ručni sat
- valjanost produženog jamstva započinje danom nakon isteka zakonskog jamstva i završava nakon 12 mjeseci od početka