PRODULJENO JAMSTVO

U slučaju kupnje ručnog sata na irisimo.hr automatski i BESPLATNO ostvarujete, ako je tako navedeno, produljenje jamstva za 12 mjeseci.

Opći uvjeti i odredbe proširenog jamstva:

1. Produljeno jamstvo:
- produljeno jamstvo je usluga koja se pruža za kupljene ručne satove za koje je ova činjenica navedena na odgovarajućoj stranici web sučelja (u pravilu su to ručni satovi vrijedni više od 99€, osim za neke odabrane modele kod kojih nismo u mogućnosti pružati produženo jamstvo, posebno za neke pametne ručne satove) i koje traje 12 mjeseci nakon isteka zakonskog jamstvenog roka od 24 mjeseca.
- služi za besplatni popravak satova koje zbog greške u proizvodnji ili zbog greške materijala su postale nefunkcionalne
- Produljeno jamstvo koje premašuje zakonom propisani jamstveni rok pruža isključivo tvrtka IRISIMO s. r. o. i ne pruža ga proizvođač.

2. Prodavatelj:
- IRISIMO s. r. o. sa sjedištem u Bystrická cesta 5633/16A, Ružomberok 034 01, IČO: 46569014, upisano u Trgovački registar Okružnog suda Žilina, Odjeljak: Sro (d.o.o.), Umetak broj: 56258/L

3. Kupac:
- fizička ili pravna osoba koja kupuje satove na  www.irisimo.hr

4. Uvjeti primjene:
- produženo jamstvo može se primijeniti samo ako je sat korišten u skladu s uputama za uporabu i na način koji je u skladu s uobičajenom uporabom satova
- služba Produljeno jamstvo ne odnosi se na trošenje (habanje) satova uzrokovano normalnom uporabom, osobito na: trošenje stakla, kućišta, narukvice ili remena. Produljeno jamstvo ne vrijedi za potrošnju baterije kada se koristi u vašem satu.
- usluga produženog jamstva ne može se koristiti ako je sat popravljen ili obrađen drugim od  ovlaštenih servisera ili druge neprofesionalne intervencije
- produženo jamstvo ne može se primijeniti u slučaju kvarova nastalih kod požara i prirodnim katastrofama
- za koje je produljeno jamstvo izričito navedeno na relevantnoj stranici za ručne satove na web sučelju;
- koju je kupac dostavio na adresu IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633 / 16A, 03401 Ružomberok, zajedno s jamstvenim listom i obrascem za reklamaciju, koji je dobio e-poštom nakon slanja online obrasca za reklamaciju na: Obrazac za reklamaciju
- satovi su kupljeni u online trgovini www.irisimo.hr

5. Način obavljanja Produženog jamstva:
- prodavatelj osigurava na svoj trošak i bez nepotrebnog odgađanja uklanjanja kvara
- ako prodavatelj ili ovlašteni serviser utvrdi da proizvod nije moguće popraviti, kupac ima pravo na zamjenu robe ili ima pravo na drugu kupnju sa popustom od 100% cijene ranije kupljenih ručnih satova (prodavatelj izda bon za popust)
- Prošireno jamstvo produljeno je za vreme, u kojem je sat popravljan

6. Valjanost i prestanak produženog jamstva
- zamjenom ručnog sata ili izdavanjem bona za popust u iznosu 100% od cijene ranije kupljenog ručnog sata,  produženo jamstvo istječe i kupac automatski dobiva prošireno jamstvo za novi ručni sat
- valjanost produženog jamstva započinje danom nakon isteka zakonskog jamstva i završava nakon 12 mjeseci od početka

7. Kompletni uvjeti poslovanja
- više informacija možete pronaći u Uvjetima poslovanja