EDOX SATOVI

91 proizvoda
EDOX

EDOX – ručni satovi koji imaju mjerenje vremena u nazivu, u logotipu i u svojoj biti. Tradicionalni brand sa sjedištem u Les Genevezu ušao je u vode švicarske urarske industrije još 1884. godine. Za to se pobrinuo Christian Rüefli- Više ...

EDOX 38001 TINR BUDN
U skladištu
1.590,00 € (11.979,86 kn)
EDOX 80120 3NCA NIN
U skladištu
1.250,00 € (9.418,13 kn)
EDOX 80126 3N NINB
U skladištu
1.690,00 € (12.733,31 kn)
EDOX 88005 357RNCA NIR
U skladištu
1.250,00 € (9.418,13 kn)
EDOX 10250 37R NIR
U skladištu
1.250,00 € (9.418,13 kn)
EDOX 85014 3 BUIN
U skladištu
Akcija
800,00 € (6.027,60 kn)
EDOX 56003 37R BUIR
U skladištu
Akcija
667,00 € (5.025,51 kn)
EDOX 10109 357NCA NIN
U skladištu
850,00 € (6.404,33 kn)
EDOX 80120 3BUM BUF
U skladištu
1.350,00 € (10.171,58 kn)
EDOX 53020 3M NANND
U skladištu
950,00 € (7.157,78 kn)
EDOX 80128 3NBM NIB
U skladištu
1.790,00 € (13.486,76 kn)
EDOX 80115 3N1M NN
U skladištu
1.250,00 € (9.418,13 kn)
EDOX 10236 3C BUIN
U skladištu
Akcija
562,00 € (4.234,39 kn)
EDOX 80120 37RNNCA NIR
U skladištu
1.350,00 € (10.171,58 kn)
EDOX 85303 3NN VB
U skladištu
1.590,00 € (11.979,86 kn)
EDOX 38001 TIN NRO3
U skladištu
1.490,00 € (11.226,41 kn)
EDOX 10113 3M BUIN
U skladištu
890,00 € (6.705,71 kn)
EDOX 10112 37GNOCA ANO
U skladištu
990,00 € (7.459,16 kn)
EDOX 10113 37GNCA NGIN
U skladištu
950,00 € (7.157,78 kn)
EDOX 85303 3NM NBG
U skladištu
1.590,00 € (11.979,86 kn)
EDOX 80120 3NM VDN
U skladištu
1.350,00 € (10.171,58 kn)
EDOX 80120 3NM ODN
U skladištu
1.350,00 € (10.171,58 kn)
EDOX 10242 TINNO BUIN
U skladištu
1.250,00 € (9.418,13 kn)
EDOX 80120 3NCA BUIDN
U skladištu
1.250,00 € (9.418,13 kn)
EDOX 38001 TINGN V3
U skladištu
1.590,00 € (11.979,86 kn)
EDOX 53020 357RM ROR
U skladištu
950,00 € (7.157,78 kn)
EDOX 53020 37RC NANR
U skladištu
950,00 € (7.157,78 kn)
EDOX 88005 3CA NIN
U skladištu
1.150,00 € (8.664,68 kn)
EDOX 10109 37NBUCA NIBU
U skladištu
890,00 € (6.705,71 kn)
EDOX 10242 TIN BUIN
U skladištu
1.190,00 € (8.966,06 kn)
EDOX 10242 TIN VIN
U skladištu
1.190,00 € (8.966,06 kn)
EDOX 10248 3 BUINN
U skladištu
1.100,00 € (8.287,95 kn)
EDOX 10236 3C NIN
U skladištu
Akcija
562,00 € (4.234,39 kn)
EDOX 10236 3M BUIN
U skladištu
Akcija
596,00 € (4.490,56 kn)